25 พฤษภาคม 2566 “ปตท.สผ. – กรุงไทย” นำร่องลงทุนบริหารสภาพคล่องเชื่อมคาร์บอนเครดิต

ผู้แทน 2 หน่วยงานร่วมงานกัน

ที่มา : https://www.thansettakij.com/sustainable/zero-carbon/566184

“ปตท.สผ. – กรุงไทย” นำร่องลงทุนบริหารสภาพคล่องเชื่อมคาร์บอนเครดิต ชี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตอบโจทย์เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าตามเจตนารมณ์ในการประชุม COP26

  เป็นการเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Linked Investment Program) ระยะเวลา 1 ปี เป็นครั้งแรกของประเทศ โดยนำผลตอบแทนบางส่วนซื้อคาร์บอนเครดิตคุณภาพ
ตอบโจทย์เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  ปตท.สผ. มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายใน
ปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) ตามที่ประเทศไทยประกาศเจตนารมณ์ในการประชุม COP 26 ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น บริษัทได้บริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P Portfolio) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

  รวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและกิจกรรม
ที่ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การปลูกป่า และโครงการบลูคาร์บอน เป็นต้น

  นอกจากนี้ การบริหารจัดการทางการเงินและรักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ของบริษัท ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน การลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของ ปตท.สผ. ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องแล้ว

  ยังสามารถนำผลตอบแทนจากการลงทุนบางส่วนไปซื้อคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งการลงทุนในโครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นศูนย์ ซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

Skip to content