25 พฤษภาคม 2565 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ส่งเจ้าหน้าที่ดำน้ำเก็บขยะและเศษซากอุปกรณ์การประมงแนวปะการัง เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในทะเล

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220525084013005

นายสาธิต ปิ่นกุล ผู้อำนวยส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ส่งเจ้าหน้าที่ดำน้ำสำรวจแนวปะการัง เพื่อเก็บกู้เศษซากอุปกรณ์การประมง บริเวณหน่วยพิทักษ์ที่  5 ( เกาะรัง ) อ่าวระกำ เกาะมะปริง (หลังเกาะรัง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จากการสำรวจพบเศษซากอวนประมงประมาณ 11 กก. และบริเวณอ่าวพร้าว อ่าวปลาต้ม เกาะเสม็ด – อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พบเศษซากอวนประมงและขยะทะเลประเภทพลาสติกประมาณ 23.5 กก. จึงเก็บกู้ และนำเข้าสู่ระบบการจัดการขยะทะเลที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกกำลังเป็นภัยคุกคามระบบนิเวศทางทะเลของโลก ซึ่งทุกปีจะมีขยะพลาสติก 12 ล้านตันถูกทิ้งลงสู่ทะเลและมหาสมุทร แต่มีเพียงร้อยละ 5 ที่พบเป็นชิ้นส่วนลอยอยู่ในทะเล ส่วนที่เหลือจมอยู่ใต้น้ำ หรือถูกกระแสน้ำพัดไปอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรทั่วโลก โดยขยะทะเลเป็นประเด็นที่โลกเห็นเป็นปัญหามลพิษข้ามถิ่นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชัดเจน ทั้งสัตว์หายาก แนวปะการังถูกขยะปกคลุม เต่าทะเลและสัตว์น้ำอื่น ๆ โดนอวนรัดบาดเจ็บถึงพิการหรือตายได้