25 พฤษภาคม 2564 จัดลำดับจีโนม สัตว์ชนิดใดจะอยู่รอดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2099886

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้น นำไปสู่การสูญเสียที่อยู่อาศัย ความแปรปรวนของอุณหภูมิ สิ่งเหล่านี้มีส่วนผลักดันให้สัตว์หลายชนิดตกอยู่ในความเสี่ยง ดังนั้นการคาดเดาว่าสัตว์ชนิดใดจะสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้อาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีรับมือปัญหาได้ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยแมคกิลล์ ในประเทศแคนาดา เผยว่า ใช้การจัดลำดับจีโนมหรือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าปลาบางชนิด เช่น Threespine stickleback สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลได้อย่างรวดเร็ว ปลาชนิดนี้พบในบริเวณปากแม่น้ำต่าง ๆ ตามชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า รูปร่าง ขนาด และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้พวกมันอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำทะเล น้ำจืด และภายใต้อุณหภูมิที่หลากหลาย แต่อะไรที่ทำให้พันธุ์ปลานี้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในถิ่นอาศัยของปลา สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่พบระหว่างประชากรในน้ำจืดและน้ำเค็มที่มีมายาวนาน ซึ่งเชื่อมโยงกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าอาจสามารถใช้ความแตกต่างทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในอดีต มาทำนายว่าประชากรปลาจะปรับตัวเข้ากับปัจจัยกดดันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้อย่างไร