25 พฤษภาคม 2563 แล้งเล่นงานทะเลโคราชร้าง ชาวบ้านโอด ๕๓ ปีไม่เคยเจอ

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/regional/776316

สภาพความแห้งแล้งของอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ๑ ใน ๒๓ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของโคราช ขณะนี้เหลือน้ำติดก้นอ่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มีน้ำใช้การร้อยละ ๐ จากความจุ ๖.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ภายในอ่างเนื้อที่กว่า ๑,๘๐๐ ไร่ กลายเป็นสันดอนดินกว้างขวาง มีทุ่งหญ้าปกคลุมกลายเป็นแหล่งเลี้ยงวัวของชาวบ้านนับร้อยตัว ส่วนบริเวณริมฝั่งที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองโคราชเรียกว่า “ชายหาดบางแสนทะเลโคราช” มีร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านให้เช่าห่วงยางเล่นน้ำกว่า ๒๐ ร้าน ถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่ามานานกว่า ๒ ปี เก้าอี้ชายหาด ซุ้มที่พักหลังคามุงหญ้า ถูกปล่อยร้างจนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากไม่มีน้ำ ไม่มีชายหาด จึงไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ นายบุญส่ง และนางประทวน เนียดพลกรัง อายุ ๗๖ ปี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมอ่างเก็บน้ำกล่าวว่า ตั้งแต่ย้ายครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่นี่ ๕๓ ปี ไม่เคยพบเห็นอ่างเก็บน้ำแห้งขอดถึงขนาดนี้ ชลประทานต้องสูบน้ำจากลำตะคองมาช่วยเติมระบบประปาหมู่บ้านโดยรอบอ่างเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนแหล่งท่องเที่ยวชายหาดเล่นน้ำที่เคยคึกคัก กลายเป็นพื้นที่รกร้าง ชาวบ้านได้แต่รอคอยฤดูฝนปีนี้จะมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำให้เต็มอ่าง

อย่างไรก็ตามสภาพชายหาดอ่างห้วยบ้านยาง หรือทะเลบางแสนโคราช เมื่อเทียบกับภาพในอดีตเมื่อเดือน มี.ค. ๖๑ ซึ่งมีส่วนราชการหลายหน่วยงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งให้เป็นชายหาดเทียม ให้เป็นแหล่งพักผ่อนเล่นน้ำที่อยู่ใกล้เมืองโคราช ใช้งบประมาณกว่า ๓๐ ล้านบาทในการพัฒนา กระทั่งปัจจุบันประสบกับสถานการณ์ภัยแล้ง จนมีสภาพอย่างที่ปรากฏซึ่งผิดแผกแตกต่างจากเมื่อ ๒ ปีก่อนอย่างสิ้นเชิง