25 พฤษภาคม 2563 เดือดร้อน! ‘เลย’แล้งหนัก สูบน้ำโขงขึ้นมาเติมทำน้ำประปาใช้

ที่มา: https://www.naewna.com/local/494843

สถานการณ์ภัยแล้งยังหนักในพื้นที่หลายๆ อำเภอใน จ. เลย  น้ำในแม่น้ำชม อ. ปากชมขาดน้ำ ต้องดันน้ำโขงขึ้นมาทำน้ำประปา สูบทั้งวันทั้งคืน กลัวชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีน้ำประปาใช้ นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยกล่าวว่า อ. ปากชม ในช่วงเดือน มี.ค. จะสูบน้ำได้ปริมาณ ๕๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ในการคำนวณคิดว่าเพียงพอในช่วงเดือน เม.ย. กับ พ.ค. แต่ปรากฏว่าปีนี้ปริมาณฝนที่ตกก็น้อยโดยเฉพาะฝนตกเหนือฝายก็น้อย ทำให้น้ำไหลลงห้วยชมน้อย

จ. เลยร่วมกับ อ. ปากชม และการประปาภูมิภาควิเคราะห์ว่าน้ำดิบที่การประปาส่วนภูมิภาคจะสูบไปทำน้ำประปานั้นอาจจะไม่เพียงพอก็เลยประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต ๑๔ อุดรธานี ขอเครื่องสูบส่งระยะไกลจำนวนหนึ่งเครื่องมาตั้งไว้บริเวณปากแม่น้ำชมซึ่งติดกับแม่น้ำโขง จากนั้นก็สูบน้ำจากแม่น้ำโขงระยะทางประมาณ ๖๐๐ ม. โดยใช้ท่อขนาดประมาณ ๕ นิ้ว ซึ่งสามารถสูบได้ชั่วโมงละ ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๑๘๐ คิววันหนึ่งสามารถสูบได้ ๑๐ ชม. ก็จะได้วันละ ๑๘๐๐ คิวเมื่อสูบ ๓๐ วันก็จะได้น้ำ ๕๐,๐๐๐ คิว จะมีการสูบเดือน พ.ค. ทั้งเดือน เพื่อบรรเทาภัยแล้งและนำน้ำมาทำน้ำประปาช่วยชาวบ้าน จากนั้นการประปาส่วนภูมิภาคเชียงคาน  หน่วยอำเภอปากชม ก็จะสูบน้ำจากแม่น้ำชมไปทำน้ำดิบ  ซึ่งสามารถผลิตน้ำประปาไปแจกจ่ายใน ๒ อำเภอคือ อ. ปากชม และเชียงคานบางส่วน ประมาณ ๑๘๐๐ หลังคาเรือน และในพื้นที่ตำบลห้วยพิชัยอีกส่วนหนึ่งสามารถใช้ประโยชน์ประมาณ ๒ ตำบล ๒๕๐๐ ครัวเรือนหรือประมาณ ๖ หมู่บ้าน