25 พฤษภาคม 2563 ชลประทานที่ ๑๒ จ. ชัยนาทเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวา

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_683354/

ที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ชัยนาทเปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ชัยนาทได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบอาคาร บานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน และจัดการวัชพืชผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง และคลองสาขาเพื่อเตรียมรับน้ำจากฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เม.ย. เป็นต้นมา โดยได้กำหนดจุดกำจัดวัชพืชผักตบชวาในจังหวัดชัยนาท ๑๔ จุดหลัก พื้นที่รวม ๒๐๐ กว่าไร่ รวมปริมาณผักตบชวาประมาณ ๒๗,๐๐๐ ตัน ขณะนี้ปริมาณน้ำจากภาคเหนือ ได้พัดเอาผักตบชวาเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยามีลักษณะเป็นเขื่อนทดน้ำ ทำให้มีผักตบชวามารวมที่หน้าประตูระบายน้ำของเขื่อนเป็นจำนวนมาก โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าจัดการผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ คาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จทั้งหมดในช่วงสัปดาห์หน้า แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและขอความร่วมมือประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกันจัดการขยะวัชพืชผักตบชวา เพื่อลดปัญหาการสะสมและการแพร่พันธุ์ของผักตบชวา ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ชัยนาทกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้กรมชลประทานได้กำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝนในการเพาะปลูกข้าวนาปีเป็นหลัก ซึ่งกรมชลประทานจะกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้รองรับในช่วงฤดูแล้งต่อไป