25 พฤษภาคม 2563 “กุดน้ำจั้น” แหล่งน้ำดิบแห้งขอด อบต.นำน้ำเติมถังผลิตประปา ช่วยชาวบ้านกว่า ๑๓๐ ครัวเรือน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/157775

ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนแล้ว แต่กุดน้ำจั้นซึ่งมีเนื้อที่กว่า ๗๐ ไร่ เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตประปาหมู่บ้านสวายสอ ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ ยังมีสภาพแห้งขอดจนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นไปผลิตประปาได้เกือบ ๑ สัปดาห์แล้ว ล่าสุดทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นิคมนำรถบรรทุกน้ำสะอาดที่ทำเรื่องประสานขอรับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาค ไปเติมใส่ถังน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปาของหมู่บ้านวันละ ๒ เที่ยวๆ ละ ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อผลิตประปาส่งจ่ายในระบบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านกว่า ๑๓๐ครัวเรือน ประชากรกว่า ๖๐๐ คนได้มีน้ำอุปโภคบริโภค แต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือในระยะสั้นเท่านั้น ขณะที่ทางสมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจ เพื่อดำเนินการขุดลอกกุดน้ำจั้นที่มีสภาพตื้นเขินมาหลาย ๑๐ ปีให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ในการผลิตประปา ปลูกพืชผักบริโภค และขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวให้ได้ตลอดทั้งปีด้วย นายสมพร อนุกูล ผู้ใหญ่บ้านบ้านสวายสอบอกว่า กุดน้ำจั้น เป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้านในหมู่บ้าน แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ผลิตประปาได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากไม่เคยมีการขุดลอกทำให้มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชขึ้นปกคลุม โดยเฉพาะปีนี้ประสบปัญหาแล้งหนักกว่าทุกปี จนไม่สามารถสูบขึ้นไปทำประปาได้ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทางผู้นำหมู่บ้านจึงได้ทำเรื่องขอความช่วยเหลือจาก อบต. ซึ่งล่าสุดทาง อบต. ก็ได้นำน้ำมาเติมใส่ถังน้ำดิบเพื่อผลิตประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ที่ผ่านมาเคยทำเรื่องไปยังอำเภอ จังหวัด และนายกฯ ให้เข้ามาสำรวจขุดลอกกุดน้ำจั้นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว แต่จนถึงขณะนี้เรื่องก็ยังเงียบ นายบุญทัน แก้วกองนอก กรรมการหมู่บ้านสวายสอบอกว่า กุดน้ำจั้น เป็นแหล่งน้ำสาธารณะสำคัญ เพราะใช้ทั้งผลิตประปา ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และประมง แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี เพราะมีสภาพตื้นเขินไม่เคยทำการขุดลอก โดยเฉพาะปีนี้แล้งหนักมากจนไม่สามารถสูบขึ้นไปทำประปาได้ ก็อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาสำรวจเพื่อขุดลอกกุดน้ำจั้นดังกล่าว ให้สามารถกัดเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี แต่หากไม่ทำการขุดลอกปีต่อไปก็จะประสบปัญหาซ้ำอีก