25 พฤศจิกายน 2565 เจโทร จับมือ บีโอไอ หนุนโมเดล BCG ลุยยุทธศาสตร์ “Green Growth Strategy”

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1039712

นายคุโรดะ จุน ประธาน  องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) กล่าวในโอกาสที่ เจโทร กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality” ว่าประเทศไทยกําลังดําเนินนโยบายส่งเสริม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” เป็นแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็มีการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ “Green Growth Strategy” อย่างเข้มข้น ทั้งสองประเทศพยายามผลักดันเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดการสภาพแวดล้อมพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และในระดับนานาชาติระหว่างทั้งสองประเทศ

เจโทร ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับ BOI โดยมีนายฮากิอูดะ โคอิจิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (METI)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของประเทศไทย กล่าวว่าได้ลงนามเพื่อกระชับความร่วมมือกับ BOI ที่ดำเนินตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งระหว่างญี่ปุ่นกับไทย และสนับสนุนนโยบายที่สําคัญของทั้งสองประเทศ เช่น การพัฒนาโมเดล BCG ในประเทศไทย รวมไปถึงเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ BOI กล่าวว่า โมเดล BCG นั้นแบ่งเป็น
1. เศรษฐกิจชีวภาพ เกี่ยวข้องกับการผลิตทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียนและการแปลงทรัพยากรเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชีวภาพ

2. เศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเป้าไปที่การนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล

3. เศรษฐกิจสีเขียว มุ่งมั่นที่จะรักษาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สมดุล นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการสนับสนุนนโยบายใหม่ เพื่อความยั่งยืนทางด้านอุสาหกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน ข้อตกลงความร่วมมือของ เจโทร กรุงเทพฯ และ BOI ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable) และการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อเป็นกุญแจสู่ธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้มีการจัดงานเจรจาธุรกิจขึ้น ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกว่า 60 บริษัท และมีหลายบริษัทที่เกิดความร่วมมือทางธุรกิจขึ้นจริงได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย