25 พฤศจิกายน 2564 นักวิจัย ม.อ. และผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานค้นพบพืชวงศ์กระดังงา 10 ชนิดใหม่ของโลก

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/617887

รศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุกรมวิธาน ประสบความสำเร็จในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกของพืชวงศ์กระดังงาจำนวน 10 ชนิดจากพืชจำนวน 3 สกุล คือ สกุลบุหงาเซิง (Friesodielsia) สกุลต้องแล่ง (Polyalthia) และสกุลปาหนัน(Goniothalamus) ได้แก่  

1.สกุลบุหงาเซิง (Friesodielsia Steenis) เก็บตัวอย่างพืชและพบพืชชนิดใหม่ของโลกจำนวน 6 ชนิด ได้แก่  ส่าเหล้า : Friesodielsia brevistipitata Leerat. เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ ถูกค้นพบครั้งแรกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลา นอกจากนี้ ยังสามารถพบใน จ.กระบี่ และนครศรีธรรมราช  บุหงาเขาหลวง : Friesodielsiakhaoluangensis Leerat. & Aongyong เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ ถูกค้นพบครั้งแรกที่น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช สาวหยุดหรือบุหงาแต่งงาน : Friesodielsia longipetalaLeerat. & Chalermglin เป็นไม้เถามีเนื้อไม้เป็นชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ใน จ.ระนอง สงขลา และสตูล โดยมีการปลูกกันแพร่หลายใน จ.สตูล เนื่องจากมีความยาวของกลีบดอกที่ยาว และมีกลิ่นหอม บุหงาสาวิตรี : Friesodielsiamacrosepala Leerat. & Aongyong เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ มีการกระจายพันธุ์ใน จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา อ๋องย่อง บุหงาเซิงพะงัน : Friesodielsia phanganensis Leerat. เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย หรือไม้เถามีเนื้อไม้ ปัจจุบันมีการกระจายพันธุ์ที่เกาะพะงัน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีเท่านั้น  หงาเซิงสงขลา : Friesodielsiasongkhlaensis Leerat. เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ ปัจจุบันมีการกระจายพันธุ์เฉพาะใน จ.สงขลาเท่านั้น มีรายงานพบครั้งแรกในป่าชุมชนบ้านยางเกาะ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยทุกชนิดได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน scopus ชื่อเรื่อง New species and new records for the climber genus Friesodielsia (Annonaceae)in the flora of Thailand ในวารสารThai Forest Bulletin (Botany) 49(2) :212–230. 2021)  

2.สกุลต้องแล่ง (Polyalthia Blume) พบพืชชนิดใหม่ของโลกจำนวน 2 ชนิด ประกอบด้วย เหลืองสุริยา : Polyalthia heliopetala Leerat. & Bunchalee เป็นไม้ต้น พบมีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นของ จ.นราธิวาสเท่านั้น และนรามรกต : Polyalthia taweensis Bunchalee & Leerat. เป็นไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม พบกระจายพันธุ์ ในป่าดิบชื้นของ จ.นราธิวาสเท่านั้น 

3.สกุลปาหนัน (Goniothalamus)  พบพืชชนิดใหม่ของโลกจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ปาหนันกลีบม่วง : Goniothalamus roseipetalus Leerat., Chalermglin & R.M.K.Saunders เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม พบกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นของ จ.นราธิวาส และยะลา และ ราชครูชาว : Goniothalamus sukhirinensis Leerat.,Chalermglin & R.M.K.Saunders เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม พบกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นของ จ.นราธิวาสเท่านั้น