25 พฤศจิกายน 2564 กล้องบันทึกภาพถ่ายสัตว์ป่าจับภาพสัตว์ป่าผู้ล่าและถูกล่าแห่งทุ่งโนนป่าก่อ

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000116749

นายคมกฤต สามเพชรเจริญ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน แจ้งผลการติดตามสัตว์ป่าด้วยกล้องบันทึกภาพถ่ายสัตว์ป่า (Camera Trap) ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. พบสัตว์ป่าหลายชนิดทั้งที่เป็นนักล่า และผู้ถูกล่า เช่น กวางป่า เนื้อทราย หมูป่า เก้ง และหมาจิ้งจอก โดยข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้เพื่องานด้านการอนุรักษ์ และป้องกันภัยคุกคามต่อไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน มีเนื้อที่ 189,541 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ระหว่าง จ.มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ติดต่อกับแนวเทือกเขาภูพาน มีพื้นที่ราบใจกลางผืนป่าภูสีฐานเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ เรียกว่า ทุ่งโนนป่าก่อ พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่านานาชนิด พื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปลอดภัย เกิดจากการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ป่าได้มีแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และแหล่งหลบภัย อีกทั้งยังมีการจัดการทุ่งหญ้า และโป่งเทียม เพื่อให้สัตว์ป่าได้เข้ามาใช้ประโยชน์

เมื่อปี พ.ศ. 2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าตามโครงการส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ในบริเวณทุ่งโนนป่าก่อ โดยปล่อยสัตว์ป่าจำพวกสัตว์กีบ คือ กวางป่า (Cervus unicolor) เนื้อทราย (Axis porcinus) และสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก คือ แมวดาว (Felis bengalensis) โดยในปี พ.ศ. 2563- 2564 จากการติดตามสัตว์ป่าบริเวณทุ่งโนนป่าก่อพบว่า มีสัตว์ป่าที่ให้กำเนิดชีวิตใหม่ในท้องทุ่งแห่งนี้แล้ว คือ ลูกกวางป่ารุ่นที่ 1 ที่ได้กำเนิดบนทุ่งโนนป่าก่อแห่งนี้