25 พฤศจิกายน 2563 ชาวนาลุ่มน้ำยมเมืองชาละวันส่อวิกฤตแม่น้ำเริ่มแห้งขอด

ที่มา:

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_827114/

สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมระยะทางกว่า ๑๒๔ กม. ที่ไหลผ่าน ๕ อำเภอของ จ. พิจิตร ได้แก่ อ. สามง่าม อ. วชิรบารมี อ. โพธิ์ประทับช้าง อ. บึงนาราง และ อ. โพทะเล ปริมาณน้ำเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ต. รังนก อ. สามง่าม ต. ไผ่ท่าโพ ต. วังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง สภาพแม่น้ำยมเริ่มแห้งขอดจนเห็นเนินทราย และสามารถเดินข้ามแม่น้ำได้ เกษตรจังหวัดพิจิตร และชลประทานจังหวัดพิจิตรออกประกาศเตือนเกษตรกรควรงด หรือลดพื้นที่การทำนาปรัง

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓ กรมชลประทานมอบให้นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล นายช่างชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ ๓ กำกับดูแลฝายไฮดรอลิคพับได้ โดยใช้งบประมาณ ๑๓๐ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างในแม่น้ำยมขนาดความกว้าง ๖๓.๖๖ ม. มีช่องระบายทั้งหมด ๔ ช่อง แต่ละช่องกว้าง ๑๕.๒๔ ม. ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ที่บริเวณบ้านจระเข้ผอม ต. รังนก อ.สามง่าม เพื่อกักเก็บน้ำ ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบระบบเพื่อรอการส่งมอบงาน ซึ่งจะใช้เวลาภายใน ๒๕ วัน ตรวจสอบทุกรายละเอียดก่อนที่จะรับมอบหรือทำการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป ฝายไฮดรอลิคพับได้แห่งนี้ สร้างขึ้นทดแทนฝายยางที่ชำรุดทรุดโทรม ดังนั้นฝายแห่งนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนอย่างแน่นอน โดยฝายแห่งนี้ทำหน้าที่กักเก็บน้ำในแม่น้ำยมได้ ๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ๓ ตำบลของ อ. สามง่าม ครอบคลุมพื้นที่นาข้าวได้กว่า ๑ หมื่นไร่ รวมถึงแหล่งน้ำในแม่น้ำยมจุดนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติให้ชาวบ้านได้จับปลานำมาเป็นอาหารได้อีกด้วย