25 ธันวาคม 2564 ป.ป.ช.กระบี่ ลงพื้นที่เกาะนุ้ยนอก หลังรับแจ้งมีการโค่นเผาทำลายต้นไม้เหี้ยนป่า

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3103053

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เกาะนุ้ยนอก ม.3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา เป็นครั้งที่สอง หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มบุคคล ลักลอบ แผ้วถาง ตัดโค่น เผาทำลายต้นไม้บนเกาะนุ้ยนอก พบสภาพพื้นที่บนเกาะ ต้นไม้ขนาดเล็ก ถูกแผ้วถาง จุดไฟเผา เนื้อที่กว่า 2 ไร่ มีร่องรอยการก่อกองไฟ ทิ้งขวดน้ำดื่มไว้จำนวนหนึ่ง คาดว่าเตรียมปรับพื้นที่สร้างสิ่งปลูกสร้าง แม้ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการของกรมที่ดิน เพื่อเพิกถอนโฉนดและเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการรวมรวมพยานหลักฐาน สอบสวน ผู้ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จังหวัดกระบี่ และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปปป. เพราะเชื่อว่าออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้เอกสาร สค.1 จากพื้นที่อื่นนำมาขอออกโฉนดที่ดิน พนักงานสอบสวน กองบังคับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่ รวบรวมพยานหลักฐาน เชิญผู้นำชุมชน เจ้าของเอกสาร สค.1 เจ้าของที่ดินข้างเคียง ที่นำมาออกโฉนดที่ดิน เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ผู้ที่ชี้แนวเขต เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน ศูนย์เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน มาสอบสวนให้ปากคำ หากตรวจสอบพบพยานหลักฐานยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดกระทำความผิดและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย