25 ธันวาคม 2563 เมียนมาพบดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ในอำพันอายุกว่า ๑๐๐ ล้านปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th /news/foreign/2001384

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยการค้นพบพืชดอกสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่า “Valviloculus pleristaminis” ที่เคยเบ่งบานในยุคคลีเทเชียส โดยพบถูกฝังอยู่ในเศษก้อนอำพัน หรือยางไม้ ของต้นไม้ในประเทศเมียนมาที่ปัจจุบันนี้สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่มีความเชื่อมโยงกับต้น “blackheart sassafras”ในประเทศออสเตรเลีย นักวิจัยเปิดเผยว่า พืชดอกชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในวงศ์อบเชย (laurel family) วงศ์ของพืชดอกที่มีสมาชิกมากกว่า ๓,๐๐๐ สายพันธุ์ ใน ๕๐ สกุล ส่วนใหญ่พบในเขตอบอุ่นและเขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแม้จะมีขนาดเล็กจิ๋วเพียง ๒ มม. แต่ดอกไม้นี้มีเกสรตัวผู้ประมาณ ๕๐ ชิ้นที่เรียงตัวกันอย่างสวยงาม อำพันชิ้นนี้มีความเกี่ยวโยงกับต้นไม้ในประเทศออสเตรเลีย แต่มาถูกพบในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือประเทศเมียนมา เนื่องจากแม้ว่าปัจจุบันประเทศเมีนยมากับออสเตรเลียมีทะเลขวางกั้น ห่างกันกว่า ๖,๔๐๐ กม. แต่เมื่อร้อยล้านปีก่อนในยุคที่ดอกไม้นี้ยังมีอยู่ ทั้งประเทศเมียนมาและออสเตรเลียต่างตั้งอยู่บน “มหาทวีปกอนด์วานา” (Gondwanaland) ซึ่งการค้นพบครั้งนี้อาจเป็นข้อมูลใหม่สำหรับนักโบราณคดีที่ศึกษาถึงการแยกตัวของมหาทวีปกอนด์วานาว่า แผ่นดินอาจมีการแยกตัวในช่วงเวลาช้ากว่าที่เคยระบุในทฤษฎีว่าอยู่ในช่วง ๒๐๐ – ๕๐๐ ล้านปีก่อน

จอร์จ พอยนาร์ จูเนียร์ นักบรรพชีวินวิทยาภาควิชาชีววิทยาเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน เปิดเผยว่า นี่เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะในแง่ที่มันเคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าที่เคยมีอยู่บนโลกเมื่อ ๑๐๐ ล้านปีก่อน โดยการค้นพบครั้งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารงานวิจัยพฤกศาสตร์ของสถาบันเทกซัส