25 ธันวาคม 2562 ‘คลองอู่ตะเภา’ ตอนบน วิกฤตน้ำลดจนสันทรายโผล่

ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/462396

25 ธันวาคม 2562 ที่คลองอู่ตะเภา ตอนบน หมู่ที่ 6 ตำบลพังลา อ. สะเดา จ. สงขลา วิกฤตน้ำในคลองลดจนเห็นสันทรายโผล่ สำหรับน้ำในคลองอู่ตะเภา ตอนบน ซึ่งจะมีต้นน้ำไหลมาจากเทือกเขาน้ำค้าง ซึ่งที่ต้นน้ำอาจจะมีการถูกตัดไม้ทำลายป่าบนเทือกเขาน้ำค้าง จึงทำให้น้ำที่ไหลลงมาสู่คลองอู่ตะเภาลดน้อยลง พอดีกับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงมาหลายวัน จึงทำน้ำในคลองดังกล่าวจึงมีน้อยลงมาก

คลองอู่ตะเภา ตอนบน อ. สะเดา จะไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาที่ อ. หาดใหญ่ และยังเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากการประปาจะใช้น้ำในคลองอู่ตะเภา มาผลิตเป็นน้ำประปา ส่งไปหล่อเลี้ยงประชากรทั้ง อ. หาดใหญ่ หากน้ำในคลองอู่ตะเภา มีปริมาณลดน้อยลง ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าร้อนที่จะมาถึงนี้