25 ตุลาคม 2565 มูลนิธิโคคา-โคลา ฯ จับมือ 2 มหาวิทยาลัย จัดการ’ขยะติดเกาะ’อย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.thaipost.net/news-update/248462/

ขยะบนเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนำมารีไซเคิลได้

         มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย องค์กรด้านสาธารณกุศลและความยั่งยืน ที่ก่อตั้งโดย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อจัดทำโครงการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลบนพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืนในระยะที่สอง  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงาน “เก็บ” ไทยให้สวยงาม (Keep Thailand Beautiful) ของทางมูลนิธิฯ

          โดยในระยะที่หนึ่ง ที่เริ่มตั้งแต่สิงหาคม 2564–กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น เป็นการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และครอบคลุมพื้นที่เฉพาะเกาะสีชัง เกาะช้าง และเกาะหมาก ในภาคตะวันออก  ส่วนในระยะที่สอง ตั้งแต่สิงหาคม 2565–กรกฎาคม 2566 นอกจากจะมีการเพิ่มพื้นที่เกาะล้าน เกาะเสม็ด และเกาะกูด ในภาคตะวันออกแล้ว ยังจะมีการขยายความรวมมือไปยังเกาะลิบง และเกาะหลีเป๊ะ ในภาคใต้  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

          ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข อาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เพราะที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเองก็ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแก้ปัญหาขยะบนเกาะท่องเที่ยวในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะหลีเป๊ะ ที่เป็นเกาะท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งประสบปัญหาขยะล้นเกาะรุนแรง เพราะมีอุปสรรคในการนำขยะออกจากเกาะ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีมาก  และนอกจากเกาะหลีเป๊ะ เกาะลิบงก็มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเกาะที่พะยูน สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์อาศัยอยู่มากที่สุด  มีทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะและใต้ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งสองเกาะในการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลให้ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์เกาะท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้อุดมสมบูรณ์เช่นนี้ต่อไป