25 ตุลาคม 2564 มหัศจรรย์มรดกโลก ลาดตระเวนทางอากาศ พบนกเงือกกรามช้าง-ฝูงกระทิงนับร้อยตัวผืนป่าเขาใหญ่

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/news/407412/

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประสานงานร่วมกับกองการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเจ้าหน้าที่ทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ ใช้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขาร่ม และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยพิทักษ์แก่งหินเพิง แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 9 ชุด เจ้าหน้าที่ 33 นาย รวม 11 เที่ยวบิน เพื่อส่งกำลังเจ้าหน้าที่ลงยังใจกลางผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนทางเท้าต่อเนื่องอีก 4 วัน 3 คืน ซึ่งการลาดตระเวนป่าอย่างเข้มข้นในพื้นที่ เป็นไปตามนโยบายของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สั่งการให้หน่วยงานภาคสนามทุกแห่งลาดตระเวน เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ โดยให้ยึดถือเป็นภารกิจหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงตั้งวิสัยทัศน์การปฏิบัติงานด้านการดูแลคุ้มครองรักษาพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในปี 65 เจ้าหน้าที่จะต้องลาดตระเวนพื้นที่ให้ครอบคลุมครบ 100% 1.35 ล้านไร่ให้สำเร็จ โดยในปีที่ผ่านมาสามารถลาดตระเวนพื้นที่ได้ร้อยละ 87.7 ซึ่งเป็นการลาดตระเวนพื้นที่ได้ครอบคลุมมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นับตั้งแต่นำระบบลาดตะเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol มาใช้ การส่งกำลังทางอากาศในครั้งนี้ ได้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนป่าทุกคน

Skip to content