25 ตุลาคม 2564 จีนตั้งเป้าลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอีก เพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/news/407641/

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของจีนเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม สู่การบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนที่รวมถึงการเพิ่มการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล ให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยรัฐบาลปักกิ่งคาดการณ์ว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศในเวลานั้น จะลดลงมากกว่าร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับระดับของปี พ.ศ. 2548 ขณะที่ภายในปี พ.ศ. 2573 กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน จะเพิ่มขึ้นรวมกันเป็นมากกว่า 1,200 ล้านกิโลวัตต์ และภายในปี พ.ศ. 2603 สัดส่วนการใช้พลังงานฟอสซิลในจีนจะเหลือไม่ถึงร้อยละ 20 ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนรายใหญ่ที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนของจีนจะถึงจุดสูงสุด ภายในปี พ.ศ. 2573 หลังจากนั้นเข้าสู่เส้นทางลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2603 แม้เป็นกำหนดการที่ช้ากว่าของสหภาพยุโรป (อียู) 10 ปีก็ตาม

นอกจากนี้ ผู้นำจีนยืนยันการยุติความสนับสนุนด้านการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่ในต่างประเทศ แม้สียังไม่ได้ให้รายละเอียดในประเด็นนี้มากนัก แต่บรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมต่างมีปฏิกิริยาตอบรับในเชิงบวกว่า หากไม่มีความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลปักกิ่งในเรื่องนี้อีกต่อไป คงเป็นเรื่องยากที่จะมีการขยายขอบเขตการใช้พลังงานถ่านหินบนโลก

Skip to content