25 ตุลาคม 2563 เหลืองอร่าม! ‘ผืนป่าหูหยาง’ ใหญ่สุดในโลก เผยความงามชวนอัศจรรย์ใจ

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9630000108920

ซินหัว รายงานว่า ยลธรรมชาติผืนป่าต้นหูหยาง (populus euphratica) สีเหลืองทองอร่ามกลางฤดูใบไม้ร่วงที่ปกคลุมพื้นที่ตลอดแนวลำน้ำทาริม ในอำเภอซาหย่า เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ผืนป่าหูหยางแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ราว 15 ล้านหมู่ (ราว 6.25 ล้านไร่) ตามแนวแม่น้ำทาริม โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอซาหย่า 4.7 ล้านหมู่ (ราว 1.95 ล้านไร่)