25 ตุลาคม 2563 เช้านี้ค่าฝุ่นพุ่ง! เขตหนองแขมคาบเส้น 50 มคก./ กทม. แตะอันดับ 19 โลก

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/192223

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 31-50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยพบว่า ริมถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม มีค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ 50 ไมโครกรัม ซึ่งแตะคาบเส้นค่ามาตรฐานพอดี ทั้งนี้ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น