25 กุมภาพันธ์ 2564 วิจัยโลมามีลักษณะบุคลิกภาพคล้ายคลึงกับมนุษย์ และสัตว์ในตระกูลไพรเมต

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2039117

รูปแบบบุคลิกภาพของมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด ถูกกำหนดด้วยลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่ การเปิดรับประสบการณ์ ความพิถีพิถัน ความสนใจต่อสิ่งภายนอก ความยินยอมเห็นใจ และความไม่เสถียรทางอารมณ์ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ทำไมพฤติกรรมของมนุษย์ถึงมีลักษณะทั้ง ๕ ประการนี้ ดังนั้นวิธีหนึ่งในการหาคำตอบก็คือ การเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์อื่นๆ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮัลล์ ในอังกฤษ ปรียบเทียบกับโลมานี่แหละเหมาะที่สุด เนื่องจากโลมาเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดและอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มสังคมเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่กลับมีความแตกต่างกันมาก ตรงที่โลมามีสมองที่ใหญ่กว่าสิ่งที่ร่างกายต้องการสำหรับการทำงานขั้นพื้นฐานของร่างกาย สสารส่วนเกินในสมองจึงกลายเป็นพลังขับเคลื่อนความสามารถด้านความฉลาดเป็นหลัก นักจิตวิทยาเผยว่า ศึกษาโลมาปากขวด ๑๓๔ ตัวจากสถานที่เลี้ยงโลมา ๘ แห่งจากทั้งโลก เป็นโลมาเพศผู้ ๕๖ ตัวและเพศเมีย ๗๘ ตัว โดยประเมินบุคลิกภาพของโลมาแต่ละตัวด้วยการใช้แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ สิ่งที่ค้นพบก็คือ โลมามีลักษณะบุคลิก ภาพที่คล้ายคลึงกับมนุษย์และสัตว์ในตระกูลไพรเมต โดยเฉพาะความอยากรู้อยากเห็น และความเป็นกันเอง