25 กุมภาพันธ์ 2564 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ พบเกินมาตรฐาน ๓ พื้นที่ใน กทม. ภาพรวมมีแนวโน้มลดลง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2039583

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบเกินค่ามาตรฐานจำนวน ๓ พื้นที่ ได้แก่ เขตวังทองหลาง เขตหนองจอก และเขตสายไหม ตรวจวัดได้ในช่วง ๒๗ – ๕๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ที่ ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙ จากจำนวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด ค่า PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง คุณภาพอากาศปานกลาง – อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่