25 กุมภาพันธ์ 2563 จ. สุรินทร์มุ่งแก้ปัญหาการเผาอ้อยต่อเนื่อง วางเป้าหมาย 3 ปี การเผาอ้อยใน จ. สุรินทร์ต้องเป็นศูนย์

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200224211023576

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า การเผาอ้อย ถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของปัญหาฝุ่นละอองใน จ. สุรินทร์ การดำเนินการแก้ไขจำเป็นต้องวางแผนระยะยาว ตอนนี้ได้พยายามชี้แจงให้ประชาชนเห็นว่า การเผาอ้อยคือเผาเงินทิ้ง ซึ่งอ้อย 1 ตัน มีใบอ้อย 250 กิโลกรัม ตอนนี้ใบอ้อยแพงกว่าต้นอ้อย อ้อยตันละ 800 บาท แต่ใบอ้อยอัดก้อน ใบอ้อยอัดแท่ง ตันละ 1,000 บาท ซึ่งทางโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้ายินดีรับซื้อ ดังนั้นจะดำเนินการรณรงค์แก้ปัญหาต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าไว้ว่าปีที่ 3 การเผาอ้อยใน จ. สุรินทร์ต้องเป็นศูนย์ และที่สำคัญที่สุด ปีที่ 3 เรื่องมาตรการทางกฎหมายจะตามมา ทางโรงงานน้ำตาลก็ต้องช่วยกันเรื่องการรับซื้ออ้อยไฟไหม้ หรือถ้าจำเป็นต้องซื้อจากการถูกลักลอบเผา อาจกำหนดราคารับซื้อระหว่างอ้อยไฟไหม้กับอ้อยสดให้ราคาห่างกัน โดยต้องช่วยกันสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมให้ได้