25 กุมภาพันธ์ 2563 กรมชลประทานเดินหน้าช่วยพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำเขตอีสานกลาง 5 จังหวัด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_606995/

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานจากนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อีสานกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ จ. ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ดว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกโครงการฯ ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องน้ำ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำรวม 53 เครื่อง กระจายไปอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด (ขอนแก่น 2 เครื่อง, มหาสารคาม 11 เครื่อง, ร้อยเอ็ด 6 เครื่อง, ชัยภูมิ 7 เครื่อง, กาฬสินธุ์ 27 เครื่อง) อาทิ ที่ จ. ชัยภูมิ โครงการชลประทานชัยภูมิ ได้นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เข้าไปติดตั้งสูบน้ำจากหนองน้ำสาธารณะเติมให้กับสระน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านบะเสียว หมู่ 6 ต. หนองฉิม อ. เนินสง่า เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนกว่า 260 ครัวเรือน รวมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย จ. ขอนแก่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรมเชิญ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณแก้มลิงกุดแคน เหนือประตูระบายน้ำน้ำเชิญ เพื่อสูบน้ำไปเติมให้กับลำน้ำเชิญแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตอ. ชุมแพ จ. มหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้าฝายยางบ้านแดง เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำเสียวใหญ่ ไปช่วยเพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนกว่า 250 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านแดง ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม

จ. กาฬสินธุ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ได้เร่งผันน้ำจากคลอง RMC ของอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบไปช่วยเติมให้กับการประปา ต. แซงบาดาล อ. สมเด็จ เพื่อให้มีน้ำดิบเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ส่วนที่ จ. ร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ได้เพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนร้อยเอ็ด ไปเติมน้ำให้กับบริเวณหน้าเขื่อนยโสธร สำรองน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรได้ประมาณ 5.20 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ขณะนี้ระดับน้ำบริเวณหน้าโรงสูบน้ำดิบของ กปภ. สาขายโสธร เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 23 เซนติเมตร เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและผลิตประปา กรมชลประทานเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเต็มศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากมีปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใด สามารถประสานขอความช่วยเหลือไปได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามแผนฯ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort