25 กันยายน 2565 พบพืชชนิดใหม่โลก “กระเจียวสุพรรณ”

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7284196

ทีมนักพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เข้าสำรวจพื้นที่เตรียมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี บริเวณเขาตะโกปิดทอง-เขาเพชรน้อย ได้ค้นพบกระเจียวที่มีลักษณะแตกต่างจากชนิดอื่น ในบริเวณพื้นที่ เตรียมจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกพุม่วง และพุหางนาค

นักพฤกษศาสตร์ขององค์การฯ ได้ตรวจสอบตัวอย่างเทียบเคียงกับกระเจียวชนิดอื่นๆ ทั่วโลก พบว่า เป็นกระเจียวชนิดใหม่ของโลกที่ยังมิได้มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์มาก่อน จึงร่วมกับ รศ.ดร.สุรพล แสนสุข ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์กระเจียว และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการบรรยายลักษณะ โดยตั้งชื่อและตีพิมพ์ลงในวารสารสากล Biodiversitas เล่มที่ 22 ฉบับที่ 9 หน้า 4,579 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2565

กระเจียวสุพรรณ หรือ ขมิ้นสุพรรณ เป็นพืชสกุลกระเจียว จัดอยู่ในวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ที่มีเหง้าใต้ดิน เจริญเติบโตแตกใบและออกดอกเฉพาะในช่วงฤดูฝน ช่อดอกมีใบประดับที่มีสีสันหลากหลาย เช่น ขาว ชมพู หรือ สีอมม่วงแดง ดอกจริงมีสีขาว ที่กลีบปากมีแต้มสีเหลือง ปัจจุบันพบการกระจายพันธุ์ของกระเจียวสุพรรณที่เดียวในโลก อยู่ในบริเวณเขาตะโกปิดทอง และเขาเพชรน้อย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จึงถือเป็นพืชที่มีคุณค่ายิ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีและประเทศไทย