25 กันยายน 2564 ต้องเร่งแก้ กองขยะพิษ จ.ลพบุรี

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/308153

ผ่านมาเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว นับตั้งแต่กองขยะอุตสาหกรรมที่ ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งล่าสุดได้รับการยืนยันจากกรมควบคุมมลพิษแล้วว่า เป็นถังบรรจุของเสียเคมีหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเป็นถังเหล็กขนาด 200 ลิตร จำนวน 360 ถัง และถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 40 ถัง สารเคมีในถัง ก็พบฉลากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเป็นสารอันตราย มีพิษกัดกร่อนและไวไฟ และสันนิษฐานว่าเป็นของเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน ประเภท ตัวทำละลาย สี กาว ซึ่งเข้าข่ายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

ยังไม่มีคำตอบว่า กากอุตสาหกรรมเหล่านี้ถูกทิ้งมานานแล้วแค่ไหน แต่หากปล่อยทิ้งไว้นานกว่านี้ อาจจะยิ่งเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากกากอุตสาหกรรมที่กองตากแดด ตากฝน จำนวนมากเหล่านี้ หากปล่อยทิ้งไว้นานอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยใกล้เคียง เนื่องจากเป็นกากสารเคมีประเภทปล่อยไอระเหยสารอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารก่อมะเร็ง

รวมทั้งช่วงนี้มีฝนตกปริมาณมาก อาจจะชะสารเคมีไหลลงปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเป็นพิษต่อการนำมาใช้หรือดื่มกินอีกด้วย ดังนั้น จึงต้องรีบขนย้ายออกไปกำจัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยเร็ว

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เรื่องนี้มี 2 โจทย์ที่ต้องเร่งหาคำตอบ โจทย์แรกคือ ต้องรีบเอากองขยะอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด ก่อนจะส่งผลกระทบไปมากกว่านี้ และโจทย์ที่สองคือ เร่งดำเนินคดีผู้ต่อที่ลักลอบเอาขยะมาทิ้ง