25 กันยายน 2563 เริ่มคุ้มครองเกาะพยาม ฉายามัลดีฟเมืองไทย

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/296832

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทช. ประกาศคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมวางมาตรการในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ๒ ฉบับ เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรและระบบนิเวศ โดยฉบับแรก กำหนดมาตรการสำหรับการทำกิจกรรมในพื้นที่เกาะพยาม อ. เมืองระนอง จ. ระนอง ซึ่งได้รับฉายาฉายามัลดีฟเมืองไทย โดยห้ามมิให้จอดเรือโดยการทิ้งสมอ หรือทอดสมอบริเวณแนวปะการัง ห้ามให้อาหารสัตว์เพื่อล่อ จับ หรือเก็บสัตว์น้ำ รวมทั้งห้ามเท ทิ้ง ระบายของเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดมลพิษ ห้ามทำตะกอนใต้น้ำฟุ้งกระจายจนส่งผลกระทบต่อปะการังและหญ้าทะเล

สำหรับพื้นที่กองหินใต้น้ำในพื้นที่ จ. สุราษฎร์ธานี ปัตตานี พังงา และกระบี่ เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สำคัญของประเทศที่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการทำประมง โดยได้กำหนดห้ามทำการประมง ลอบ และอวนทุกชนิด ในบริเวณแนวปะการังในพื้นที่กองหินชุมพร กองหินวง เกาะกงทรายแดง กองหินตุ้งกู กองหินใบ กองหินเกาะว่าว เกาะตุ้งกู เกาะตุ้งกา อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี เกาะโลซิน จ. ปัตตานี กองหินหมูสัง เกาะดอกไม้ อ. เกาะยาว กองหินอีแต๋น อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา และกองหินแดง จ. กระบี่ หากมีผู้กระทำผิดตามคำสั่งทั้ง ๒ ฉบับ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ คำสั่งทั้ง ๒ ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.ย. ที่ผ่านมา หากพบการกระทำผิดในพื้นที่ดังกล่าว สามารถแจ้งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ หรือช่องทางอื่นๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า เร่งรัดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจและประเมินสถานภาพปะการังทั่วประเทศ พร้อมจัดลำดับความสำคัญ หลายพื้นที่ต้องประกาศมาตรการเร่งด่วน เช่น เกาะพยาม จ. ระนองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมัลดีฟเมืองไทย เกาะโลซิน จ. ปัตตานี เกาะดอกไม้ จ. พังงา กองหินแดง จ. กระบี่ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content