25 กันยายน 2563 น้ำป่าไหลหลากทะลักท่วม ๓ อำเภอ จ. เชียงใหม่ ปภ. ประสานเร่งช่วยผู้ประสบภัย

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/520858

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ รวม ๓ อำเภอ ๑ เทศบาลนคร ๒ ตำบล ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ ต. หนองควาย อ. หางดง และ ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ. สันทราย ระดับน้ำท่วมสูง ๑๐ – ๒๐ ซม.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูง และเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ