25 กรกฎาคม 2564 น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/265092

ผลกระทบจากการที่พายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน ประกอบกับ ทางเขื่อนไชยะบุรี ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ได้ปล่อยน้ำออกจากเขื่อน ลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้ ระดับน้ำในลำน้ำโขงเขต อ.เขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร ไปจนถึง อ.โขงเจียม เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่หน้าสถานีเรือเขมราฐ ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นถึง 90 เซนติเมตร ขณะที่ น้ำในลำห้วยสาขาหลายสาย เริ่มเอ่อล้นฝั่งเข้าท่วมที่นาของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้าง