24 เมษายน 2564 ปลาน้ำโขงท้ายเขื่อนไซยะบุรีใกล้สูญ กรมประมงจับมือ บ.ซีเคพาวเวอร์ เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/238271

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงอีสาน ได้รับจดหมายชี้แจงจากกรมประมงเกี่ยวกับการประชุมร่วมระหว่างกรมประมงและบริษัทซีเคพาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) ผู้พัฒนาและบริหารเขื่อนไซยะบุรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในจดหมายระบุว่า เป็นการประชุมเบื้องต้นเรื่องผลกระทบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำในมิติของปริมาณและความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ โดยบริษัทซีเคพาวเวอร์จำกัด ปรึกษาหารือร่วมกับกรมประมงในแนวทางการลดผลกระทบ

ในจดหมายชี้แจงยังระบุว่า การลดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ จากข้อคิดเห็นจากการประชุมหารือ เห็นควรให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยการนำพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจากแม่น้ำโขงมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในหน่วยงานของกรมประมงและถิ่นที่ผสมพันธุ์วางไข่ในแม่น้ำโขงและนำกลับไปปล่อยคืนสู่แม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา ส่วนการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งที่อยู่อาศัย และผลกระทบต่อชุมชน มีข้อคิดเห็นว่า ควรให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งที่อยู่อาศัยโดยคัดเลือกพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในบริเวณน้ำโขงในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวในพื้นที่แม่น้ำโขงใน 8 จังหวัดประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติจริงของชุมชนชาวประมงในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเอง

เนื้อหาในจดหมายยังระบุด้วยว่า อีกทั้งเป็นการลดผลกระทบของชาวประมงที่ทำการประมงไม่ได้ในแม่น้ำให้แหล่งอาหารและรายได้จากการทำประมงในแม่น้ำสาขา รวมถึงโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดยประเด็นปัญหาผลกระทบทั้ง 2 ด้าน บริษัทซีเคพาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) มีข้อคิดเห็นว่า กรมประมงมีศักยภาพในการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบทั้ง 2 ด้านได้ อีกทั้งบริษัทจะนำโครงการดังกล่าวเป็น โครงการประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมขององค์กร(Corporate Social Responsibility:CSR) ของบริษัทฯ กรมประมงจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาจัดทำโครงการ/แผนงาน กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำโขงและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content