24 เมษายน 2563 ฝุ่นเหนืออันดับ ๖ โลก ไฟป่า จ. เชียงรายยังหนัก กะเหรี่ยงพ้อรัฐต้องให้ดับอีกกี่ชีวิต

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/149961

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ระหว่าง ๒๐ – ๗๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยยังมี ๓ พื้นที่ที่ค่าฝุ่นยังเกินเกณฑ์อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) สูงสุดยังคงอยู่ที่ ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ๗๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย WWW.IQAIR.COM ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโดยรายงานแบบเรียลไทม์ วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เชียงใหม่อยู่อันดับ ๖ โลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ ๑๑๗ US AQI