24 เมษายน 2563 ธรรมชาติฟื้น พะยูน – เต่าทะเล ออกว่ายน้ำเล่นทะเลตรัง

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/regional/770816

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๓ จ. ตรังโพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๓ จ. ตรังร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง สำรวจติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก โดยการเฝ้าสังเกตทางเรือ และอากาศยานไร้คนขับบินสำรวจในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และพื้นที่เชื่อมโยง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง) ได้แก่ บริเวณหาดยาว บริเวณแหล่งหญ้าทะเลหาดตูบ อ่าวทุ่งจีน และหน้าเขาบาตู (บ้านมาเรียม) เกาะลิบง เบื้องต้นบริเวณหาดตูบพบพะยูนจำนวน ๕ ตัว และพบเต่าทะเล แพร่ไปจนถึงอ่าวทุ่งจีนบริเวณหน้าหน้าเขาบาตู พบพะยูนจำนวน ๒ ตัว และเต่าทะเลจำนวน ๒ ตัว

นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์การพบเห็นสัตว์ทะเลหายากบริเวณเกาะลิบงจากนายวิสุท สารสิทธิ์ สมาชิกกลุ่มพิทักษ์ดูหยง โดยนายวิสุทบอกว่า พบเห็นพะยูนบริเวณหน้าเขาบาตูเป็นประจำทุกวัน และมีการพบเห็นมากสุดจำนวนประมาณ ๕ – ๖ ตัวต่อครั้ง สภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงบ่ายท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่ง และน้ำทะเลค่อนข้างขุ่น และผิวน้ำมีละรอกคลื่น เป็นอุปสรรคเล็กน้อยต่อการสำรวจ