24 สิงหาคม 2565 ไอเดียเจ๋ง! “Fruit Leather” จากขยะผลไม้เหลือทิ้ง แปรรูปสู่หนังเทียม

ที่มา : https://www.brandbuffet.in.th/2022/08/fruit-leather-sustainable-fashion

สถาบันวิลเล็ม เดอ คูนิ่ง ในร็อตเธอร์ดัม (Willem de Kooning Academie in Rotterdam) พบว่าแต่ละวันร้านค้าที่ตั้งร้านขายของในตลาดกลางแจ้งรอบ ๆ เมืองร็อตเธอร์ดัม มักจะทิ้งผลไม้ที่เน่าเสีย หรือไม่สามารถเอาไปขายได้ประมาณ 3,500 กิโลกรัมต่อวัน โดยพ่อค้าแม่ค้าต้องทำการจ่ายเงินค่ากำจัดขยะเหล่านี้ 10 เซนต์ (4 บาท) ต่อกิโลกรัม ซึ่งบางคนไม่สามารถจ่ายได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะแบบผิดกฎหมาย และการย่อยสลายของเศษผลไม้เหล่านี้ ยังทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนด้วย จากปัญหาดังกล่าวทีมงานจากสถาบันวิเล็ม เดอ คูนิ่ง จึงนำเศษผลไม้เหล่านี้มาแปรรูปเป็นหนังแผ่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหนังสัตว์ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตกระเป๋าหนังผลไม้ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ที่สำคัญกระเป๋าจากผลไม้เหล่านี้ ยังให้ความสวยงาม แข็งแรง และสามารถใช้งานได้จริง แถมยังช่วยจัดการกับปัญหาขยะผลไม้ที่มีปริมหาศาลได้อีกด้วย สำหรับผลไม้ที่นำมาใช้ในการทำหนังมีตั้งแต่สัปปะรด มะม่วง แอปเปิล และองุ่น ทั้งนี้หากมีการวิจัย และพัฒนาเพิ่มเติม ทางทีมงานเชื่อว่าอนาคตของเครื่องหนังผลไม้แผ่นสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังได้หลากหลายประเภท ถึงแม้ว่าการใช้งานบ่อย ๆ สภาพหนังผลไม้จะสู้หนังแท้จากสัตว์ไม่ได้ แต่การจัดการกับเศษผลไม้ที่เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ ก็สามารถช่วยลดขยะจากอาหารเหล่านี้ได้อย่างมหาศาลทีเดียว