24 สิงหาคม 2565 “น้ำกรด” อ่างแหลมเขา ขยะพิษอุตสาหกรรม

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/central/2478940

“อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16” หรือ “อ่างแหลมเขา” มีความจุ 1.97 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีสภาพเป็นกรดอย่างแรงมีค่า pH ประมาณ 2.5-3 และมีโลหะหนักในอ่างเกินมาตรฐานทั้งทองแดง ตะกั่ว แมกนีเซียม และสังกะสี กรณีนี้ได้มีการตรวจพบในช่วงปี 2563 จนถึงปัจจุบันทำให้การนำน้ำจากแหล่งน้ำมาทำน้ำประปาแจกจ่ายประชาชนต้องหยุดไปทั้งหมด ประชาชนที่ตั้งอยู่โดยรอบห่างไม่เกิน 500 ม. ต้องใช้น้ำบาดาลแทน ในปี 2565 น้ำในอ่างกำลังจะล้นตลิ่งแต่ยังมีค่าสภาพความเป็นกรดอย่างแรงถึง 3.6 ซึ่งเทียบเท่ากับ น้ำกรดกัดเหล็ก และค่าโลหะหนักยังเกินค่ามาตรฐานเช่นเดิม อ่างเก็บน้ำแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปัญหาดั้งเดิม คือ บริเวณโดยรอบนี้ถูกลักลอบเอากากของเสียอุตสาหกรรมมาทิ้งไว้อยู่เนือง ๆ จนทำให้น้ำในอ่างได้รับผลกระทบ ปัญหาส่วนใหญ่ คือ กากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความมักง่ายจึงมีการแอบนำมาฝังกลบเอาไว้ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมยังมีอีกมาก ซึ่งกรมโรงงาน และกรมควบคุมมลพิษตามตรวจจับค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่เกิดเหตุแล้วจึงเข้าแก้ไข หากจะป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และสารเคมีควรต้องกระจายความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นในการเฝ้าระวังโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้เป็นหูเป็นตาให้ส่วนราชการด้วย นอกจากนี้การตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีสารเคมีอันตรายควรกำหนดให้ตั้งได้เฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น