24 สิงหาคม 2565 ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่อันดับ 2 ของจีน ระดับน้ำต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/828877

สำนักทรัพยากรน้ำมณฑลหูหนาน (Department of Water Resources of Hunan Province) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศจีน เปิดเผยว่าทะเลสาบต้งถิง (Dongting Lake) ทะเลสาบน้ำจืดซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีน มีระดับน้ำต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และปริมาณน้ำฝนที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง สำนักฯ เผยว่าระดับน้ำที่สถานีอุทกวิทยาเฉิงหลิงจี (Chenglingji Hydrological Station) ของทะเลสาบต้งถิง ลดเหลือเพียง 23.15 ม. เมื่อเวลา 8.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กว่า 6.29 เมตร ข้อมูลจากสำนักอุทกวิทยาและสำนักอุตุนิยมวิทยา (Hydrology and Meteorological Departments) เผยปริมาณ น้ำฝนสะสมในหูหนาน อยู่ที่ 70 ม.ม. ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 65 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากเวลาเดียวกันของช่วงปีก่อนหน้า 67.5%