24 สิงหาคม 2564 วัดโขดหินริเริ่มโครงการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/news/192011/

พื้นที่โขดหินและตัวเมืองระยองทั้งหมดประสบปัญหามลพิษร้ายแรง เนื่องจากมีขยะจำนวนมากกระจายไปทั่วเมือง โดยเฉพาะตามโรงงานในเขตอุตสาหกรรม และพื้นที่ซึ่งผู้คนรวมตัวจัดกิจกรรม โดยการสนับสนุนของเอสซีจี และความคิดริเริ่มของพระมหาอัคคธัมโม เจ้าอาวาสวัดโขดหิน ริเริ่มโครงการลด และคัดแยกขยะในพื้นที่ พระมหาอัคคธัมโมกล่าวว่า ชาวพุทธเชื่อในความสำคัญของการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการเกลี้ยกล่อมให้พลเมืองเลิกนิสัยอันไม่พึงประสงค์ และส่งต่อหลักการเหล่านั้นให้แก่ลูกหลานของพวกเขา ขณะเดียวกัน พระอัคคธัมโมกล่าวว่า ชาวเกาะหินกำลังพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากขยะอย่างถาวร เพื่อเป็นการตอบแทนผืนแผ่นดิน ชาวบ้านในพื้นที่นอกจากเด็กนักเรียนแล้ว ยังรวบรวมขยะและถุงพลาสติก แล้วจัดการคัดแยกเพื่อรีไซเคิล และลดการใช้วัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อประโยชน์ทางการเงินและนำเสนอต่อวัดด้วย