24 สิงหาคม 2563 การฌาปนกิจเก่าแก่ที่สุดในตะวันออกใกล้

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1916400

ทีมวิจัยพบว่า ซากศพส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวถูกเผาไม่นานหลังจากเสียชีวิต ด้วยอุณหภูมิความร้อนมากกว่า ๕๐๐ องศาเซลเซียส ซากศพมีอายุช่วง ๗,๐๑๓ – ๖,๗๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ทำให้เป็นหลักฐานการเผาศพที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกใกล้ หรือที่รู้จักกันคือ กลุ่มประเทศในคาบสมุทรบอลข่านของทวีปยุโรป และในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ลักษณะหลุมเผาศพนี้ดูเหมือนจะถูกสร้างให้มีด้านบนแบบเปิด และผนังป้องกันความร้อน ส่วนซากพืชขนาดเล็กที่พบภายในหลุม น่าจะเป็นของเหลือจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในการจุดไฟ หลักฐานเหล่านี้ทำให้นักวิจัยระบุได้ว่า นี่เป็นการเผาศพโดยเจตนา ซึ่งต่างจากการเผาเศษซากแห้งๆ หรือเกิดอุบัติเหตุไฟลุกไหม้ ทีมวิจัยเผยว่า การเผาศพในยุคแรกนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในพิธีปฏิบัติด้านงานศพในภูมิภาคนี้ ประเพณีเก่ากำลังจะหมดไป แทนที่ด้วยวิธีปฏิบัติแบบใหม่อย่างการเผาศพ และการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวิธีจัดการศพ อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญ