24 มีนาคม 2565 WHO ชี้ไม่มีประเทศใด มีคุณภาพอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/558220

องค์การอนามัยโลกเปิดเผย ผลการสำรวจคุณภาพอากาศของเมืองต่าง ๆ จำนวน 6,475 เมืองทั่วโลก ในปี 2564 ซึ่งเก็บข้อมูลโดยบริษัท ไอคิวแอร์ (IQAir) บริษัทเทคโนโลยีด้านมลพิษของสวิตเซอร์แลนด์ โดยพบว่า มีเพียงร้อยละ 3.4 จากเมืองที่สำรวจทั้งหมด ที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก และมีมากถึง 93 เมือง ที่มีระดับ ค่าพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ถึง 10 เท่า นอกจากนี้ ปริมาณหมอกควัน กลับมาเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในหลายภูมิภาค หลังหลายประเทศปลดล็อกมาตรการ ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่กรุงนิวเดลีของอินเดีย เป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลก โดยนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว ขณะที่ บังกลาเทศ ทำสถิติเป็นประเทศที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ทางไอคิวแอร์ ได้ระบุว่า มีหลายประเทศที่ลดมลพิษในอากาศได้ดี เช่น จีน