25 มีนาคม 2565 เชียงใหม่สั่งเข้ม “ป้องกันไฟป่า ห้ามเผา ห้ามเข้าป่า” ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึงจำคุก

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/274194

จากสถานการณ์การเกิดไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่รุนแรงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ผบ.ศูนย์บัญชาการไฟป่าเชียงใหม่ จึงสั่งการให้นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศฯ ห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด เผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสันทราย” และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ออน” ท้องที่ อ.สันทรายและสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

ด้วยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสันทราย” และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ออน” มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความแห้งแล้งของภูมิอากาศ การเผาเศษวัชพืช และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มิได้มีการจัดทำแนวป้องกันไฟจนเกิดการลุกลามเข้าไปในเขตป่า หรือเจตนาจุดไฟเผาป่าเพื่อหวังประโยชน์อื่นใด สร้างความเสียหายต่อพื้นป่าไม้ และก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปกคลุมพื้นที่และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จึงห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด เผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสันทราย” และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ออน” ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อ.สันทราย ท้องที่ ต.แม่แฝก แม่แฝกใหม่ หนองหาน ป่าไผ่ หนองแหย่ง และ อ.สันกำแพง ท้องที่ ต.ห้วยแก้ว ออนเหนือ ห้วยทราย ออนใต้ และร้องวัวแดง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุอันควรโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content