25 มีนาคม 2565 พลิกหน้าประวัติศาสตร์! เกิดคลื่นความร้อนพร้อมกันสองขั้วโลก ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตกใจ

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000029000

ปรากฏการณ์คลื่นความร้อน (Heatwaves) เกิดขึ้นในบริเวณแอนตาร์กติก (Antarctic) ซึ่งเป็นเขตขั้วโลกรอบขั้วโลกใต้ของโลก ด้วยอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาC จากระดับปกติ และในเวลาเดียวกันในบริเวณอาร์กติก (Arctic) ที่เป็นเขตรอบขั้วโลกเหนือ ก็เกิดคลื่นความร้อนแตะระดับ 30 องศาC เหนือระดับปกติ เกิดการละลายของน้ำแข็ง ซึ่งเสมือนว่าเป็นสัญญานเตือนภัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ปรากฎการณ์ดังกล่าวแสดงการเสื่อมสลายของภูมิอากาศโลกโดยทั่วไปในช่วงเวลานี้ของปี จะเป็นช่วงเวลาที่แอนตาร์กติก จะเย็นลงหลังจากผ่านช่วงเวลาหน้าร้อน แต่สำหรับอาร์กติกจะค่อยๆ ออกจากช่วงฤดูหนาวโดยมีช่วงเวลากลางวันที่นานขึ้น แต่การเกิดภาวะคลื่นความร้อนขึ้นกับขั้วโลกทั้งสองในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบริเวณขั้วโลก แสดงให้เห็นถึงผลของภาวะโลกร้อนที่ไปรบกวนระบบภูมิอากาศโลก

จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ได้เตือนถึงสัญญานของการเปลี่ยนแปลง เช่น การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ที่จะไม่สามารถย้อนคืนสภาพได้อีก แต่ปรากฏการณ์คลื่นความร้อนในทั้งสองขั้วโลก เป็นสัญญานอันตรายที่จะทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย และส่งผลกระทบต่อเนื่อง เร่งให้เกิดการพังทลายของภูมิอากาศ เมื่อน้ำแข็งขั้วโลกในเขตอาร์กติกละลายลงน้ำแข็งที่เคยปกคลุมท้องทะเลซึ่งมีสีขาว และสามารถสะท้อนแสงและความร้อนออกไป แต่เมื่อละลายลงทะเลที่มีสีดำจะดูดซับความร้อนเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้เป็นการเร่งการละลายของน้ำแข็งให้เร็วยิ่งขึ้น