24 มีนาคม 2564 แม่น้ำโขงแห้งกระทบลำน้ำสาขา

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9640000028082

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยต่ำสุดที่ประมาณ ๑ – ๑.๕๐ ม. ทำให้เกิดหาดทรายเป็นพื้นที่กว้างหลายจุด นอกจากนี้ยังกระทบลำน้ำสาขาสายหลัก เช่น ลำน้ำอูน ลำน้ำสงครามที่ไหลผ่าน อ. นาหว้า อ.ศรีสงคราม และ อ. ท่าอุเทน ก่อนถึงลำน้ำโขง มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำร้อยละ ๑๐ – ๒๐ ของความจุ ปัญหาระดับน้ำโขงแห้งส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาปรังของเกษตรกรในพื้นที่ อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม เป็นพื้นที่ทำนาปรังในช่วงฤดูแล้งมากกว่า ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ ไร่ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำหลากไม่สามารถทำนาปีได้ เกษตรกรจึงหันมาทำนาปรังเป็นหลัก ทำให้ในพื้นที่ ต. สามผง และ อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม ประสบปัญหานาปรังขาดแคลนน้ำแล้วกว่า ๓๐๐ ไร่