24 มิถุนายน 2565 เพิ่มความหวังใหม่ นักวิทย์จีนคิดค้น หุ่นยนต์ปลากำจัดไมโครพลาสติกในทะเล

ที่มา : https://www.springnews.co.th/spring-life/826268

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเสฉวน ประเทศจีน ได้พัฒนาหุ่นยนต์รูปปลา (Robofish) ที่จะสามารถเก็บขยะพลาสติกได้ Robofish มีความยาวเพียง 15 มม. การออกแบบที่ชาญฉลาดยังช่วยให้ว่ายน้ำได้ทุกทิศทางโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงเป็นพลังการทำงานของหุ่นยนต์ ลำตัวของ Robofish จะเป็นเหมือนแม่เหล็กประกอบไปด้วยโมเลกุลที่มีประจุลบเล็กน้อย เพื่อดึงดูดไมโครพลาสติกที่มีประจุบวก ไมโครพลาสติกก็จะติดอยู่ที่ตัวของ Robofish ขณะว่ายไปมา การพัฒนาขั้นต่อไป คือ การให้พวกมันสามารถดำน้ำได้ลึกขึ้น และขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ก็จะทดสอบเพิ่มเติมว่า Robofish จะสามารถดูดพลาสติกในพื้นที่อื่น ๆ ที่ท้าทายมากพอกับพื้นทะเลได้หรือไม่