24 มิถุนายน 2565 ทต.ราไวย์ชวนคนรักษ์ทะเลเก็บขยะใต้ท้องทะเลและชายฝั่งหาดยะนุ้ยนับ 100 กก.

ที่มา : https://www.khaophuket.com/ทต-ราไวย์ชวนคนรักษ์ทะเลเก็บขยะใต้ท้องทะเลและชายฝั่งหาดยะนุ้ยนับ-100-กก%C2%A0-8777.php

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสโมสรโรตารีอันดามัน จัดโครงการรณรงค์กำจัดขยะใต้ท้องทะเลและชายฝั่งทะเล (ภูเก็ตสวยด้วยมือเรา Keep Phuket Clean by Our Hands) ณ หาดยะนุ้ย ตำบลราไวย์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนัก ถึงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะใต้ทะเล และชายฝั่งทะเล รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในตำบลราไวย์ นายอรุณเปิดเผยกับข่าวภูเก็ตว่ากิจกรรมการเก็บขยะใต้ท้องทะเลและชายฝั่งทะเลหาดยะนุ้ยร่วมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในครั้งนี้สามารถเก็บขยะได้ประมาณกว่า 100 กิโลกรัม โดยขยะที่เก็บได้ในวันนี้บริเวณหาดยะนุ้ยพบว่า 70% เป็นเศษซากอวน และอีก 30% เป็นขยะพลาสติก