24 มิถุนายน 2563 สลอธบอตช่วยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ปลอดภัย

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/lifestyle/tech/1874909

การอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นหนึ่งในกระบวนการทำงานที่สำคัญก็คือ การสังเกตสภาพแวดล้อม ความเป็นไปในธรรมชาติที่ต่อเนื่องยาวนาน แต่การจะทำแบบนั้นต้องใช้แรงและเวลานานหลายเดือนหลายปีที่จะเข้าไปสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูล ดังนั้นการพัฒนาสร้างนวัตกรรมที่จะนำมาผ่อนแรงและประหยัดเวลาจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม วิศวกรหุ่นยนต์จากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย ในนครแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สร้างหุ่นยนต์เลียนแบบตัวสลอธชื่อ สลอธบอต (Slothbot) ใช้พลังงานที่มาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเจ้าสลอธบอต จะเคลื่อนไหวช้าๆ เหมือนกับตัวสลอธ ซึ่งกลุ่มวิศวกรได้ทดสอบให้หุ่นยนต์เคลื่อนไปตามสายเคเบิลยาวประมาณ ๓๐.๕ ม. ที่โยงระหว่างต้นไม้ ๒ ต้น ทั้งนี้ การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์สลอธบอตเพื่อตรวจดูสัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม น่าจะส่งผลต่อการช่วยให้สัตว์หรือพืชพรรณที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในโลกให้อยู่รอดได้ นอกจากนี้ จักรกลสลอธแบบนี้ยังสามารถตรวจสอบอุณหภูมิสภาพอากาศรวมถึงระดับคาร์บอนไดออกไซด์ นักวิจัยคาดหวังว่าอาจใช้สลอธบอตในผืนป่าแถบอเมริกาใต้สำหรับสังเกตการผสมเกสรของกล้วยไม้หรือกบที่ใกล้สูญพันธุ์