24 มิถุนายน 2563 “ธัญญา” ย้ำรื้อบอมเบย์เบอร์มาบทเรียนครั้งใหญ่ เดินหน้าบูรณะคืน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/293950

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ พร้อมนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ หรืออาคารบอมเบย์เบอร์มา ที่มีการรื้อถอนไปก่อนหน้านี้ บริเวณสวนรุกขชาติเชตวัน​ จ. แพร่ ซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจ รังวัดขนาดตัวอาคาร เพื่อร่างแบบเทียบกับภาพถ่ายต่างๆ เพื่อฟื้นฟูอาคารโบราณให้กลับคืนมา อธิบดีกรมอุทยานฯ ระบุว่า จะร่วมกับกรมศิลปากรออกแบบตัวอาคาร อาจจะเหมือนเดิม ใกล้เคียงของเดิม หรือดีกว่าเดิม ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างต้องผ่านการประชาพิจารณ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งกรมอุทยานฯ จังหวัด ภาคีเครือข่าย และท้องถิ่น พร้อมยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่เฉพาะกับอาคารบอมเบย์เบอร์มาแห่งนี้เท่านั้น แต่รวมไปถึงอาคารเก่าแก่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ในทุกแห่งของประเทศไทยและต้องคิดถึงจิตใจของคนในพื้นที่ จากนี้กรมอุทยานฯ จะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะแล้วเสร็จภายในกี่วัน แต่จะเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด