24 มกราคม 2564 ลืมตาดูโลกแล้ว! ลูกเต่ามะเฟืองรังที่​ 5 ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ที่มา : https://www.naewna.com/local/547626

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6​ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10​ (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดคึกคัก หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมจากกล้อง cctv ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564

เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล/เฝ้าระวัง สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ นำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน 14 ตัว และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก จำนวน 5 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด​ 4 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม 88 ฟอง ไข่ลม 20 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 131 ฟอง นับเป็นวันที่ 57 หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง