24 มกราคม 2563 PM2.5 ดีขึ้นแล้ว! กทม.ฟุ้ง 1 จุด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_582652/

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 ม.ค. 63 ตรวจวัดค่า PM2.5 ได้ 27-55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า เกินมาตรฐาน จำนวน 1 พื้นที่ คือ เขตวังทองหลาง บริเวณด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ. ลาดพร้าว 95 วัดได้ 55 มคก./ลบ.ม.

ขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า พื้นที่ส่วนใหญอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงเขตวังทองหลางที่มีคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ส่วนประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน ขอให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า สภาพอากาศวันนี้ (24 ม.ค. 63) พื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่