24 พฤษภาคม 2565 พบกุ้งเต้นเจาะรากไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ป่าชายเลนเกาะกูด จ.ตราด

ที่มา: https://tna.mcot.net/business-947362

นักวิจัยประกอบด้วย อ.ดร. กรอร วงษ์กำแหง และ ดร.ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และนางสาวรัชนีวรรณ สุมิตรากิจ จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำรวจร่วมกันในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค้นพบกุ้งเต้นเจาะรากไม้ชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลกในป่าชายเลนอ่าวพร้าว อ.เกาะกูด จ.ตราด กุ้งเต้นเจาะรากไม้ (Thailandorchestia rhizophila) ชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลก เป็นสัตว์ในซับไฟลัมครัสเตเชียน คือ กลุ่มเดียวกับกุ้ง และปู แต่มีขนาดเล็กกว่า ลำตัวแบนข้าง มีขาเดิน 7 คู่ ต่างจากกุ้งที่เรารู้จักกันที่มีขาเดิน 5 คู่ โดยปกติจะพบอาศัยในน้ำ แต่กุ้งเต้นชนิดนี้ เพิ่งวิวัฒนาการจากทะเลขึ้นมาบนบก แต่ยังมีลักษณะความเป็นสัตว์น้ำอยู่ คือ หายใจด้วยเหงือก พบอาศัยบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล เช่น บริเวณปากแม่น้ำ หรือป่าชายเลนกุ้งเต้นเจาะไม้ (driftwood-hoppers) เป็นกลุ่มที่หาได้ยาก ทั้งโลกมีรายงานเพียง 4 ชนิด โดยทั้งหมดพบที่ทะเลเมดิเตอเรเนียน และมหาสมุทรแอตแลนติค ทีมวิจัยได้ตั้งชื่อว่า Thailandorchestia rhizophila โดยชื่อสกุลมีที่มาจากThailand (ประเทศไทย) + orchestia (นักเต้น) ส่วน specific epithet มาจาก rhizo (รากไม้)  + phila (รัก) ลักษณะสำคัญของกุ้งเต้นเจาะรากไม้ คือ กินไม้ผุเป็นอาหารหลัก อาศัยอยู่กับรากไม้ และไม้ผุตลอดชีวิต โดยจะเจาะเข้าไปด้านในสร้างเป็นห้องขนาดใหญ่ (gallery) อยู่กันเป็นครอบครัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content