24 พฤษภาคม 2565 น้ำยมมาแล้ว พิจิตรเปิดประตูเขื่อนเร่งระบายหลังระดับน้ำยม-น่านสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่มา: https://www.naewna.com/local/655554

แม่น้ำยมที่ไหลผ่าน จ.พิจิตรมีปริมาณสูงขึ้น ชลประทานจังหวัดพิจิตรเปิดประตูน้ำ 4 ช่องระบายน้ำของเขื่อนไฮดรอลิกขนาดกลาง บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อระบายน้ำในแม่น้ำยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลจากแม่น้ำยมตอนบน นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า  ในขณะนี้แม่น้ำยม และแม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้สั่งการให้ทุกอำเภอที่แม่น้ำยม และแม่น้ำน่านไหลผ่าน ให้เตรียมรับมือสถานการณ์แม่น้ำล้นตลิ่ง พร้อมเตรียมกำลังเพื่อช่วยชาวบ้าน หากต้องการขนย้ายหรืออพยพอย่างเร่งด่วน เตรียมหาพื้นที่สำหรับการอพยพประชาชนไปไว้ในที่ปลอดภัย หากเกิดเหตุอุทกภัยหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในภาคเหนือจนทำให้แม่น้ำทุกสายมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และขอให้ประชาชนเตรียมเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากฝนที่ตกและน้ำที่ท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายต่าง ๆ และอาจมีปริมาณมากจนทำให้แม่น้ำล้นตลิ่ง และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้