24 พฤษภาคม 2564 เราควรทำเหมืองลึกใต้ทะเลเพื่อช่วยผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

ที่มา:

https://www.bbc.com/thai/international-57218676

ขณะที่โลกของเราเริ่มลดการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า จะเอาโลหะที่ใช้ผลิตแบตเตอรีรถยนต์ไฟฟ้ามาจากไหน ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือ การทำเหมืองลึกใต้ท้องทะเล มีบริษัทจำนวนหนึ่งที่กำลังรอทำเหมืองเหล่านี้อยู่ แต่ผู้ที่รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเตือนว่า อาจจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล