24 พฤษภาคม 2563 อำเภอเลิงนกทาฝนตกตลอดทั้งคืน ทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำ-ถนนเข้าบ้านน้อมเกล้าถูกตัดขาด

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/157604

ในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยเฉพาะ เขตอำเภอเลิงนกทา ได้เกิดฝนตกอย่างแรงจนทำให้น้ำขังในพื้นที่การเกษตรของประชาชนโดยเฉพาะไร่นา นอกจากนั้นแล้ว ถนนระหว่างอำเภอเลิงนกทาไปบ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา ช่วงที่จะเข้าบ้านน้อมเกล้าได้ถูกน้ำที่ไหลบ่าตัดถนนซึ่งเป็นทางเบี่ยงจนขาดไม่สามารถเดินทางผ่านสัญจรไปมาได้ นอกจากนั้นแล้วตามอำเภอต่างๆ อีก 8 อำเภอของจังหวัดยโสธรก็ได้มีฝนตกลงมาเหมือนกันแต่ไม่แรงก็ทำให้พืชผักสวนครัวต้นไม้ของประชาชนได้รับความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึง